Church Calendar

October 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Den 8
 • Den 11
 • BS Troop 33
2
 • Den 10
 • Cub Scout Den Leaders
 • Choir Practice
3
 • Den 5
 • AA Meeting
4
 • Senior Saints Gathering
 • G.S. Troop 546
 • Serve Night
5
 • G.S. Troop 1003
6
7
 • Den 9
 • Den 12
 • PYC Youth Group
8
 • G.S. Troop 1949
 • G.S. Troop 1949
 • BS Troop 33
9
 • Choir Practice
 • G.S. Troop 1373
 • Boy Scout Leader Meeting
10
 • Presbyterian Women - Morning Circle
 • Den 7
 • Presbyterian Women - Evening Circle
 • AA Meeting
11
 • Den 4
 • Den 15/17
 • Cancer Companions
 • Venture Crew
12
 • G.S. Troop 1427
13
14
 • Den 9
 • Den 2
 • PYC Youth Group
15
 • Den 11
 • Den 8
 • BS Troop 33
16
 • Choir Practice
17
 • Den 5
 • AA Meeting
18
 • G.S. Troop 546
 • Den 15/17
19
 • Private Event
 • G.S. Troop 1003
20
21
 • Eagle Scout Ceremony
 • Den 12
 • Den 9
 • PYC Youth Group
22
 • G.S. Troop 1949
 • G.S. Troop 1987
 • BS Troop 33
23
 • Eagle Project CPR Training
 • G.S. Troop 1373
 • Choir Practice
24
 • Den 7
 • Eagle Project CPR Training
 • AA Meeting
25
 • Den 4
 • Eagle Project CPR Training
 • Venture Crew
26
 • G.S. Troop 1427
27
28
 • Den 9
 • Den 2
 • PYC Youth Group
29
 • BS Troop 33
30
 • Choir Practice
 • Cub Scout Pack Meeting
31
 • AA Meeting